Protokollen från styrelsemötena för verksamhetsåret 2022/2023 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.

läs mer