Rapporten från åtgärdsåtgärdsvalsstudie för väg 222 och 274 finns nu att läsa på Trafikverkets hemsida se länk nedan. Även Värmdö kommun har en mycket kort notering om detta på sin hemsida.Vägföreningen har deltagit i framtagandet av denna och fört fram våra...

läs mer