Skötselområden - Grönområden

Skötselplan grönområden

Denna underhållsplan är framtagen i syfte att ge en övergripande vägledning för skötsel av de områden som Hemmesta Södra Vägförening har ansvar att underhålla. De övergripande målsättningarna har varit att:

• Hålla fri sikt vid korsningar, gångvägar och övergångsställen.
• Värna om lättillgänglighet till skog och framkomligheten på gångvägar och stigar
• Hålla ängar och gröna ytor öppna.
• Anpassa skötsel utifrån befintlig miljö.

Här hittar du underhållsplanen för grönytor: Underhållsplan grönytor version 2.1

Trädfällning
Trädfällning på vägföreningens förvaltningsområden får endast ske efter skriftligt godkännande av styrelsen. Otillåten fällning kan komma att polisanmälas.

 

Riktlinjer för trädfällning

Ladda hem riktlinjer för trädfällning här.

Ladda hem formulär för ansökan om trädfällning här.