Med start från idag så kommer vår entreprenör påbörja arbetet med att flytta våra gungställningar för att uppfylla standarderna för lekparker. När arbetet är slutfört kommer vi kunna sätta upp det saknade gungorna igen. Under tiden arbete pågår kommer våra lekparker vara avstängda. Då arbetet är väderberoende så är tidplanen tämligen osäker, arbete kommer ske när vädret så tillåter.