Z-Sniglarna går i ide

Då även vägförenings husdjur (Z-Sniglarna) är läskunniga har de uttryckt önskemål om att få flytta inomhus nu när meteorologerna varnar för lägre temperaturen och kanske även lite snö under veckan. Låt oss nu alla visa Z-Sniglarna att vi även utan dessa kan visa...

Arbete på Mellanvägen påbörjat

Skanska har idag etablera sig för att utföra de arbeten som kommer ske på Mellanvägen i samband med nedläggning av ny dagvattenledning. Man kommer påbörja arbetet vid Mellanvägen/Hemmesta Dalväg för att sedan arbeta sig upp mot Bygdevägen och ner till Hemmesta...