Belysningen på Åkerbär och Centrumvägen

Hej! Under helgen har vi felsökt vår belysningsanläggning och har nu lokaliserat felet till början av Åkerbärsvägen. Vi har nu kopplat bort den del som felet är på och inväntar reparatör. I nuläget är det 2 lampor i början av Åkerbärsvägen som är släckta och kommer så...

Åtgärdsvalsstudie Hemmesta

Värmdö kommun har arbetat fram en åtgärdsvalsstudie för att hitta lösningen för den framtida infrastrukturen och exploateringsprojekt i och runt Hemmesta. Resultatet av studien ska kunna användas som underlag för eventuellt beslut om vägplan. Här kan du läsa mer om...