Förbud mot trafik med motordrivet fordon

Det har under många år inkommit synpunkter på trafiken på Vitsippevägen och Tranbärsvägen och då framförallt den trafik som ej härrör till transporter till/från fastigheterna på dessa vägar. Då parkeringsmöjligheterna vid Hemmestaskolan förändrades för något år sedan...

Bygglovsansökan för förvaringsbod

Styrelsen har skickat in en bygglovsansökan till Värmdö kommun för uppställning av en mindre container bredvid elskåpet vid början av Hemmesta dalväg. Containern kommer att användas till förvaring av allt det material vi behöver för skötseln av våra vägar och...