Skötselområden - Vägar

Föreningen förvaltar följande vägar:

Backvägen
Blåbärsvägen
Blåsippevägen
Bygdevägen
Centrumvägen
Hallonvägen
Hemmesta Alléväg
Hemmesta Dalväg
Hemmestavägen
Kvarnvägen
Lingonvägen
Mariebergsvägen
Mellanvägen
Parkvägen
Slånbärsvägen
Smultronvägen
Tranbärsvägen
Vitsippevägen
Åkerbärsvägen

Utöver dessa vägar förvaltar även föreningen vägen runt Lillplogen och en mindre vägsträcka från Vitsippevägen mot Centrum.


Styrelsen har under åren 2014/2015 arbetat med inriktningen att sänka hastigheten på våra vägar då de av flertalet boende upplevs som höga. Kontakt med två oberoende konsulter har tagits under verksamhetsåret och olika lösningar/förslag har diskuterats. Den mest elementära frågeställning som uppkom är om det är så att hastigheterna verkligen är för höga, även 30km/tim kan upplevas som hög.

Via en av konsulterna fick vi hjälp med att utför en riktad hastighet- och trafikanalys under perioden 2015-06-09 – 2015-06-16. Denna period ansåg vi vara optimal både för att få med den bevisligen högre trafiken under skolans öppettider och en generell hastighetskontroll. Huvudsyftet var att mäta hastigheterna men vi såg det som en bonus att kunna mäta trafiken till skolan pga det pågående arbetet med ”förbud mot trafik…” innan skolan stängde för sommarlov.

Fem kameror som mätte trafiken både in och ut ur områden hade placerats ut enligt rekommendation från leverantören enligt nedan karta.
Trafikmatning
Resultat är sammanställt väldigt detaljerat med information om antalet fordon och hastigheter under dygnets alla timmar. En summering om antalet fordon och hastigheter ser ni nedan.

Kortfattad redovisning.
Mätpunkt 1, Vitsippevägen mellan 11 & 13
Antal fordon: 1254 st
Medelhastighet: 20 km/h
Antal fordon som har kört över 30 km/h: 142 st 11,3 %
Antal fordon som har kört över 35 km/h: 58 st 4,6 %
Antal fordon som har kört över 40 km/h: 24 st 1,9 %

Mätpunkt 2, Hemmesta Dalväg mellan 13 & 15
Antal fordon: 8084 st
Medelhastighet: 34 km/h
Antal fordon som har kört över 30 km/h: 6339 st 78,2 %
Antal fordon som har kört över 35 km/h: 3911 st 48,3 %
Antal fordon som har kört över 40 km/h: 1645 st 20,3 %

Mätpunkt 3, Centrumvägen söder om nr. 28
Antal fordon: 3170 st
Medelhastighet: 31 km/h
Antal fordon som har kört över 30 km/h: 2091 st 66,0 %
Antal fordon som har kört över 35 km/h: 957 st 30,2 %
Antal fordon som har kört över 40 km/h: 333 st 20,3 %

Mätpunkt 4, Hemmesta Dalväg vid korsning med Blåbärsvägen
Antal fordon: 2019 st
Medelhastighet: 31 km/h
Antal fordon som har kört över 30 km/h: 1250 st 61,9 %
Antal fordon som har kört över 35 km/h: 633 st 31,3 %
Antal fordon som har kört över 40 km/h: 236 st 11,7 %

Mätpunkt 5, Centrumvägen 14
Antal fordon: 2979 st
Medelhastighet: 27 km/h
Antal fordon som har kört över 30 km/h: 1194 st 39,7 %
Antal fordon som har kört över 35 km/h: 440 st 30,6 %
Antal fordon som har kört över 40 km/h: 137st 4,5 %

Förtydliganden till rapporten
I antal fordon som kört över 35 km/h respektive 40 km/h ingår även i antal fordon som kört över 30 km/h respektive 35 km/h.

En analys av dessa siffror kan göras på många sätt och ur många synvinklar men generellt kan man se att vi enligt medelhastigheterna har störst problem på mätområde 2,3 och 4. Vi kommer använda dessa siffror i vårat fortsatta arbete och de kommer även ligga som referens i framtida mätningar.

Efter denna mätning har diskussioner förts med leverantören om vilka åtgärder som kan vara bäst lämpade för vårat område. De tips och råd vi har fått bygger mycket på att man som bilist måste bli uppmärksammad tidigt vid inpassage i området och att det inte ska vara statiska uppmaningar. Tex hastighetsdisplayer som förflyttas i området. Dessa hastighetsdisplayer loggar både hastigheten och antal fordon samt att de presenterar hastigheten för föraren vilket statistiskt bevisat sänker hastigheterna. Våra vägar är väldigt breda och inbjuder till höga hastigheter. Detta tror vi kan minskas med om- /ny-målning av kantlinjerna för att visuellt göra vägarna smalare.

Vårat arbete är inte på något sätt färdigt vad gäller hastighetsåtgärderna men vi anser enligt de tips och råd vi fått att hastighetsdisplayer och ommålning av kantlinjerna är en bra början. Många önskemål från boende har inbegripit fartgupp men det är något vi i styrelsen är restriktiva med än så länge, både pga att vi blivit avrådde denna lösning samt att det försvårar snöröjningen. Detta inte sagt att det inte kan komma förslag på väggupp men det är inget som vi prioriterar i dagsläget. Vi har dock införskaffat väggupp av temporär karaktär som ska kunna förflyttas runt i området för att kunna påverka vår natur om att något är annorlunda…

 

Centrumvägen Hemmesta