Skötselområden - snöröjning

Snöröjning av områdets vägar ligger ute på entreprenad. De som sköter snöröjningen är VMS AB – Värmdö Maskin & Support.

Vi ber alla hushåll att inte parkera sina bilar på gatorna eftersom det kraftigt försvårar eller till och med förhindrar snöröjningen. Se också till att inte ha andra föremål som förhindrar snöröjningen på gatorna.

Vi ber också alla att visa respekt för snöröjarna. De försöker utföra sitt arbete på bästa sätt, hjälp till att underlätta för dem. Det tjänar vi på genom att vi får bättre vägar att färdas på

Upphandlingen av vinterunderhållet sker med följande plan som grund (avvikelser kan dock ske i det slutliga avtalet): Vinterunderhållsplan