Styrelsen

… ska enligt våra stadgar:

  1. Förvalta samfälligheterna och föreningarnas tillgångar.
  2. Då förvaltningen omfattar två samfälligheter och medlemmarnas andelar inte är lika stora i de båda samfälligheterna, föra särskild redovisning för dessa.
  3. Ansvara för att protokoll förs vid föreningsstämma och vid styrelsemöte.
  4. Föra förteckning över delägande fastigheter i de båda gemensamhetsanläggningar och deras andelstal och ägare.
  5. Årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelser över föreningarnas verksamhet och ekonomi.
  6. I övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsen handhavande av föreningarnas angelägenheter.

För att komma i kontakt med styrelsen vänligen maila till styrelsen@hemmesta-svf.se eller för att komma direkt till en funktion någon av nedan adresser.

ordforande@hemmesta-svf.se
sekreterare@hemmesta-svf.se
kassor@hemmesta-svf.se
vagfogde@hemmesta-svf.se

 

Styrelsen består av följande personer;

 

Roel Lammers, Ordförande

Fredrik Axelsson, Vice Ordförande

Markus Aggefors, Sekreterare, Vägfögde

Michael Axelsson, Kassör

Lars-Gunnar Axelsson, Ledamot

 Astrid Algulin, Ledamot

 

 

Arbetsordningen

Arbetsordningen beskriver det arbetssätt som Hemmesta Södras Vägförening arbetar efter samt dess roller med tillhörande befogenheter. Ladda ned det aktuella dokumentet här: 000107_2_0 Arbetsordning.