centrumvägen hemmesta

Hemmesta GA; 4

Denna gemensamhetsanläggning innefattar:
Vägar
Belysning
Snöröjning
Grönområden

Hemmesta GA; 13

Denna gemensamhetsanläggning innefattar:
– Lekplatser