Vi har igår och idag haft en orange varning för krafigt snöfall tillsammans med vind. En orange varning enligt SMHI är ”Orange varning innebär ett förväntat väderläge med allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.”.

Våra snöröjare har jobbat länge nu och även om er väg inte är röjde så kommer det ske. Samtliga prio 1 vägar (Blåsippevägen, Centrumvägen och Hemmesta Dalväg) är nu röjda och planen för resterande vägar är att öppna upp en smal väg på alla dessa för att senare bredda vägarna. Beslut har även tagit att inte ta bort vallarna vid infarter till fastigheterna utan så fort som möjligt öppna upp vägarna.

Det har förekommit att man slänger ut snö från fastigheter till på våra vägar detta försvårar ytterligare snöröjningen och fördröjer arbetet med att öppna upp våra vägar.

Vi har även på några platser bilar parkerade på vägarna vilket i vissa fall gör att vi inte kommer kunna röja dessa vägar nu utan kommer ta dessa vid senare tillfälle.

Med hopp om förståelse för att detta är en mycket ovanlig mängd snö som trillat ner och att det jobbas för fullt med att röja undan detta.