Fibergrävningarna återupptas

From idag den 8/4-2014 så kommer man återuppta grävningarna för fibern i vårat område. Man börjar med resterande stomnät i gatorna som man inte han innan vintern och sedan kommer schaktning av fibern in till respektive hus ske efter det. Det är en ny schakt...