From idag den 8/4-2014 så kommer man återuppta grävningarna för fibern i vårat område. Man börjar med resterande stomnät i gatorna som man inte han innan vintern och sedan kommer schaktning av fibern in till respektive hus ske efter det.

Det är en ny schakt entreprenör som heter Micke Svenssons Entreprenad & Verkstad. Kontaktuppgifter kommer snart.

Nya kartor och information kring grävningarna kommer löpande att presenteras på hemsidan.