Årsstämman 2016 avslutad

Vi i styrelsen vill tacka de deltagare som igår närvarade på stämman. Det var en bra och god dialog kring våra gemensamma intressen i området. Deltagandet summerade vi till 23st fastigheter inkl. styrelsen vilket tyvärr få ses som inte så bra. Vi hoppas att vi till...