Fakturor är utdelade

Fakturor är utdelade

Årets faktura för avgift till vägföreningen den s.k. vägafgiften har nu delats ut till alla medlemmar, hör av dig till styrelsen om du/ni mot förmodan inte har fått er/din faktura. Vägavgiften är något som vi alla betalar till vår vägförening för att ombesörja allt...

Asfalteringsarbeten vecka 32-33

Med start måndag den 6:e augusti kommer PEAB fräsa och lägga om de delar som Infratek i samband med fibernedgrävningarna 2013 schaktade och asfalterade. Detta är en garantiåtgärd då arbetet inte utförts på ett korrekt sätt. Man kommer nu fräsa ett bredare spår där...

Sandsopning

Hej, Vi valde i år enligt önskemål från vår entreprenör att dela upp/starta tidigt med sandsopningen av våra gator. Detta beroende på att vintern var extra seg och att entreprenören skulle hinna med sina åtaganden. Det kommer alltså en sista sopning på de partier som...
Städdag 2018

Städdag 2018

Städdag 2018 är på lördag 28 april kl.10.00 – kl. 12.00. Tack för att du gör en notis i din almanacka. Kl. 12.00 bjuds det på korvgrillning vid lekparken “Backvägen”.