Hastighetsdisplay nummer 2

Hastighetsdisplay nummer 2

Nu är den andra hastighetsdisplay uppsatt på Hemmesta Dalväg. Den står i höjd med avsmalningen vid Parkvägen och i riktningen in mot vårt område. Syftet är att göra bilister medveten om sin hastighet för att de inte ska köra för fort. Tack för era kommentarer på vårt...
Hastighetsdisplay

Hastighetsdisplay

Mitt på Hemmesta Dalväg har Vägföreningen nu satt upp en första hastighets display som visar hur fort man kör. Syftet är att göra billister medveten om sin hastighet för att de inte ska köra för fort. Vi kommer installera ytterligare en display och tanken är även att...

Åtgärdsvalsstudie Hemmesta

Värmdö kommun har arbetat fram en åtgärdsvalsstudie för att hitta lösningen för den framtida infrastrukturen och exploateringsprojekt i och runt Hemmesta. Resultatet av studien ska kunna användas som underlag för eventuellt beslut om vägplan. Här kan du läsa mer om...