Vi närmar oss vintersäsongen nu, låt oss se till att underlätta så mycket som möjligt för vår entreprenör…

  1. Undvik parkera på vägarna
  2. Märk upp med snökäppar om ni har låg växtlighet (t.ex. nyplanterad häck) eller hinder (t.ex. stenar eller pinnar som sticker upp) vid tomtgränsen.
  3. Klipp ner växtlighet som sticker ut över trottoarer och vägar. Som fastighetsägare ansvarar man för att ens växlighet inte inkräktar på vägområdet se gärna kommunens riktlinjer: Värmdö kommuns riktlinjer
  4. Berätta för dina barn att man inte ska leka i snödrivorna framförallt inte gräva gångar, Det kan gå väldigt fort när plogen kommer och man riskerar då bli instängd.
  5. Ris och Ros skicka gärna ett mail till styrelsen@hemmesta-svf.se

Så märker du ut med snökäppar (finns att köpa i flera butiker)

  1. Sätt en käpp vid vägkanten lätt lutande in mot tomten för att markera vägkanten lagom tätt så man förstår var vägen slutar.
  2. Sätt 2 käppar framför ett hinder t.ex. låg sten.

Låt oss nu samarbeta under vintern så vi får en fin och trevlig vinter utan trasiga häckar och trasiga plogar!

Styrelsen för Hemmesta Södra Vägförening