Mindre reparationer

Mindre reparationer

Efter ledningsrenoveringen av dagvattenledningen i Hemmesta Dalväg och Centrumvägen filmade Aarsleff sitt arbete. Det finns en del sprickor i stumpan som ska åtgärdas längs med Centrumvägen. Det blir inte lika stort pådrag som innan jul. Det är mindre reparationer som...