Utveckling Hemmesta

Värmdö kommun planerar att utveckla Hemmesta till en naturlig träffpunkt på Värmdölandet med ett sammanhållet och levande centrum. En god trafikmiljö längs Skärgårdsvägen genom Hemmesta är viktig för att gå i den riktningen. Värmdö driver för närvarande en så kallad...