Avtalsförslag från Trafikverket

UPPDATERING. Avtalet är nu påskrivet med Trafikverket. De frågor som inkom från medlemmar har besvarats av Trafikverket. Styrelsen besökte även de närmast boende på bygdevägen för att få deras syn på detta. Avtalet har en klausul om att Trafikverket ska plantera...