UPPDATERING.

Avtalet är nu påskrivet med Trafikverket. De frågor som inkom från medlemmar har besvarats av Trafikverket. Styrelsen besökte även de närmast boende på bygdevägen för att få deras syn på detta. Avtalet har en klausul om att Trafikverket ska plantera nytt/komplettera buskage och uppställa ett cykelställ i anslutning till busshållplatsen. Detaljerna kring utformningen av detta kommer i samråd med Trafikverket och styrelsen göras på plats under våren.

____________________________

Styrelsen har mottagit ett avtalsförslag från Trafikverket gällande ombyggnation av 474:ans busshållplats vid Hemmesta vägskäl ut från stan. Trafikverket vill permanenta den sedan länge tillfälliga hållplats som 474:an trafikerat. För att göra detta behöver dom ianspråktaga en del av vår nyttjanderätt. Se nedan avtal och bilaga.

Har du frågor som du vill att vi tar upp med Trafikverket så maila till styrelsen@hemmesta-svf.se

Frågan kommer att diskuteras på styrelsemötet den 17:e mars. Mer information kommer löpande.

Nyttjanderättshavare – Avtal om markåkomst – Hemmesta vägskäl Ga_4
Bilaga markavtal GA-140205