Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning

Senaste fullständig service utfördes: 2020-08-09

Karta över våra belysningspunkter finns här: karta belysning HSVF

Förteckning, plats av släckt belysning Åtgärdas
L027 Åkerbärsvägen 30 November
L054, Hemmesta Dalväg-Hallonvägen November
L079, Backvägen 10 November

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: karta brunnar HSVF

Förteckning, plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018, Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB077, Centrumvägen 28 Service ej inplanerad
DB092, Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113, korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga fel finns anmälda