Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning (Senaste fullständig service 2019-02-17):

Karta över våra belysningspunkter finns här: 000095_1_15_karta Belysning HSVF

Plats Åtgärdas
L005 Tranbärsvägen 1, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L008 Tranbärsvägen 11, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L072 Blåbärsvägen 15, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L116 Centrumvägen 2, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L138 Mellanvägen 4, Släckt Service ej inplanerad

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: 000095_1_15_karta Brunnar HSVF

Plats  Åtgärdas
DB077 Centrumvägen 28 Service ej inplanerad
DB113 korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Soptunna gångvägen mellan Blåsippevägen och Åkerbärsvägen, infästning trasig Service ej inplanerad
Soptunna Lekparken Backvägen, infästning trasig Service ej inplanerad
Soptunna Lekparken Smultronet mellan Tranbärsvägen och Smultronvägen, infästning trasig Service ej inplanerad
Soptunna lekplatsen Dalstugan, locket trasigt Service ej inplanerad