Felanmälan

Idag kända brister:

Gatubelysning

Senaste service utfördes: 2024-06-09

Normalt sker service 3-4 gånger per år.

Karta över våra belysningspunkter finns här: karta Belysning

Förteckning, plats av släckt belysning Noterades Åtgärdas Preliminärt
Inga kända brister finns 2024-06-09  Nästa service HT-2024

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: karta Dagvattenbrunnar

Förteckning, plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018, Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB092, Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113, korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga brister finns anmälda.