Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning

Senaste fullständig service utfördes: 2021-12-19

Karta över våra belysningspunkter finns här: karta Belysning

Förteckning, plats av släckt belysning Noterades Åtgärdas Preliminärt
L051 Lingonvägen 3 2021-12-20 Service ej inplanerad
L078 Backvägen 5 2022-01-17 Service ej inplanerad
L102 Hemmesta Dalväg 26-28 2021-12-28 Service ej inplanerad
L131 slutet på Mariebergsvägen 2022-01-17 Service ej inplanerad
L155 Hemmesta Dalväg 3 2021-12-27 Service ej inplanerad
L181 Blåsippevägen 4 2022-01-17 Service ej inplanerad
L195 Vitsippevägen 3-5 2022-01-08 Service ej inplanerad

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: karta Dagvattenbrunnar

Förteckning, plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018, Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB092, Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113, korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga brister finns anmälda.