Felanmälan

Idag kända brister:

Gatubelysning

Senaste fullständig service utfördes: 2023-01-15

Karta över våra belysningspunkter finns här: karta Belysning

Förteckning, plats av släckt belysning Noterades Åtgärdas Preliminärt
L093, Backvägen 49-51 2023-03-09 Augusti
L085, Backvägen 27 2023-04-02 Augusti
L119, Kvarnvägen  mellan Centrumvägen och Mellanvägen 2023-05-15 Augusti
L129, Mariebergsvägen 6-8 2023-05-15 Augusti

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: karta Dagvattenbrunnar

Förteckning, plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018, Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB092, Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113, korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga brister finns anmälda.