Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning (Senaste fullständig service 2019-06-10):

Karta över våra belysningspunkter finns här: 000095_1_15_karta Belysning HSVF

Plats Åtgärdas
L005 Tranbärsvägen 1, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L107 Gångvägen bakom Dalstugan,. Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L165 Parkvägen 11B,  Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L168 Parkvägen 9, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: 000095_1_15_karta Brunnar HSVF

Plats  Åtgärdas
DB018 Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB077 Centrumvägen 28 Service ej inplanerad
DB092 Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113 korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga fel finns anmälda