Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning

Senaste fullständig service utfördes: 2022-04-03

Karta över våra belysningspunkter finns här: karta Belysning

Förteckning, plats av släckt belysning Noterades Åtgärdas Preliminärt
L188 Blåsippevägen 26-28 2022-08-16 Aug-sep
L116 korsningen Centrumvägen-Bygdevägen 2022-05-13 Aug-sep
L023 Åkerbärsvägen 18 2022-06-17 Aug-sep
L207 Backvägen 15 2022-06-17 Aug-sep

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: karta Dagvattenbrunnar

Förteckning, plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018, Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB092, Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113, korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga brister finns anmälda.