Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning (Senaste fullständig service 2020-01-27):

Karta över våra belysningspunkter finns här: 000095_1_15_karta Belysning HSVF

Plats Åtgärdas
L006, Tranbärsvägen 5 maj 2020
L098, Hemmesta Dalväg 36 maj 2020
L113, Centrumvägen 10 maj 2020
L147, Hemmesta Dalväg vid Mellanvägen 23 maj 2020
L152, Hemmesta Dalväg 13-15 maj 2020

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: 000095_1_15_karta Brunnar HSVF

Förteckning & Plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018 Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB077 Centrumvägen 28 Service ej inplanerad
DB092 Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113 korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga fel finns anmälda