Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning (Senaste service 2018-10-19):

Karta över våra belysningspunkter finns här: 000095_1_15_karta Belysning HSVF

Plats Åtgärdas
L106 Gångvägen bakom Dalstugan vid fotbollsplanen, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L125 Hemmesta Alléväg 6, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L103 Hemmesta Dalväg 24, Sporadiskt släckt V.Service ej inplanerad
L156 Hemmesta Dalväg 1, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L158 Hemmesta Dalväg 2C, Sporadiskt släckt V.Service ej inplanerad
L173 Första lampan på Parkvägen, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L183 Blåbsippevägen 8, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad
L197 vitsippevägen 11, Sporadiskt släckt Service ej inplanerad

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: 000095_1_15_karta Brunnar HSVF

Plats  Åtgärdas
DB077 Centrumvägen 28 Service ej inplanerad
DB113 korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
 Soptunna gångvägen mellan Blåsippevägen och Åkerbärsvägen, infästning trasig Service ej inplanerad
 Soptunna Lekparken Backvägen, infästning trasig Service ej inplanerad
 Soptunna Lekparken Smultronet mellan Tranbärsvägen och Smultronvägen, infästning trasig Service ej inplanerad