Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning

Senaste fullständig service utfördes: 2020-01-27

Karta över våra belysningspunkter finns här: karta belysning HSVF

Förteckning, plats av släckt belysning Åtgärdas
L006, Tranbärsvägen 5 maj 2020
L053, Hemmesta Dalväg 52 maj 2020
L098, Hemmesta Dalväg 36 maj 2020
L100, Hemmesta Dalväg 32 maj 2020
L113, Centrumvägen 10 maj 2020
L147, Hemmesta Dalväg vid Mellanvägen 23 maj 2020
L152, Hemmesta Dalväg 13-15 maj 2020

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: karta brunnar HSVF

Förteckning, plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018, Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB077, Centrumvägen 28 Service ej inplanerad
DB092, Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113, korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga fel finns anmälda