Felanmälan

Felanmälan

Vad är det för fel?

Idag kända brister:

Gatubelysning (Senaste fullständig service 2019-10-19):

Karta över våra belysningspunkter finns här: 000095_1_15_karta Belysning HSVF

Plats Åtgärdas
L003 Slånbärsvägen 4, Sporadiskt släckt 24-26 Januari
L004 Slånbärsvägen 2, Sporadiskt släckt 24-26 Januari
L028 Åkerbärsvägen 20. Alltid släckt 24-26 Januari
L031 Åkerbärsvägen 33. Sporadiskt släckt 24-26 Januari
L055 Hemmesta Dalväg 50. Sporadiskt släckt 24-26 Januari
L067 Blåbärsvägen 4. Sporadiskt släckt 24-26 Januari
L128 Mariebergsvägen 4. Sporadiskt släckt 24-26 Januari
L151 Hemmesta Dalväg 18, Sporadiskt släckt 24-26 Januari
L170 Parkvägen 5. sporadiskt släckt 24-26 Januari
L192 Korsningen Vitsipevägen- Vitsippegränd. Sporadiskt släckt 24-26 Januari

Dagvattenbrunnar:

Karta över våra dagvattenbrunnar finns här: 000095_1_15_karta Brunnar HSVF

Förteckning & Plats av igensatt brunn Åtgärdas
DB018 Hemmesta Dalväg 2A Service ej inplanerad
DB077 Centrumvägen 28 Service ej inplanerad
DB092 Åkerbärsvägen 10 Service ej inplanerad
DB113 korsningen Blåbärsvägen-Hallonvägen, Hörnet mot Hallonvägen 2 Service ej inplanerad

Övrigt:

Plats  Åtgärdas
Inga övriga fel finns anmälda