Dataskyddspolicy

Hemmesta Södra Vägförening värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur Hemmesta Södra Vägförening samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på integritet@hememsta-svf.se.

Genom att använda Hemmesta Södra Vägförening tjänster, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Hemmesta Södra Vägförening använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig. Det är viktigt att du läser och förstår vår dataskyddspolicy innan du använder våra tjänster.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Information som du ger till oss. Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv på ett antal olika sätt, såsom när du skickar mejl eller någon annan av Hemmesta Södra Vägföreningens tjänster där du lämnar personuppgifter. Detta kan vara:

 • Person- och kontaktinformation – namn, födelsedatum, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.

Information vi samlar in om dig. För att erbjuda dig tjänster och nyheter kan vi samla in följande information:

 • Information om hur du interagerar med Hemmesta Södra Vägförening – hur du använder våra tjänster såsom vår hemsida.
 • Geografisk information – din geografiska placering.
 • Information från Vägnu – återförsäljare till Lantmäteriet – folkbokföringsadress och ägande information om fastighet(er) som du äger inom Hemmesta Södra Vägförening. Du kan själv logga in på Vägnu för att kontrollera att dina uppgifter är aktuella här.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan.

Vad gör vi med din information?

Tillhandahåller, utför och förbättrar våra tjänster och information till dig. All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra Hemmesta Södra Vägförening kommunikation. Hemmesta Södra Vägförening behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

Syfte med behandlingen Laglig grund för behandlingen (”varför är behandlingen nödvändig”)
För att administrera medlemsregistret, t.ex. för att uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information som du begär från oss. Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig
För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig. Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig
För att förhindra missbruk av Hemmesta Södra Vägförening information till dig som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

Kommunicera med dig. Hemmesta Södra Vägförening kan också komma att använda din data för att kommunicera relevant information gällande använda eller liknande tjänster och för att utföra nöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster (t.ex. efter att du har kontaktat Hemmesta Södra Vägförening) via elektroniska kommunikationskanaler och/eller via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till integritet@hemmesta-svf.se.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Leverantörer och underleverantörer kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för fullgörandet av våra avtal gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Dataskyddspolicyn.

Vad vi INTE kommer att göra med din data. Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd att göra så.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar alltid din data inom EU/EES

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar din data endast så länge som det är nödvändigt för att fullgöra våra avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar din data för andra syften än för att fullgöra våra avtal, sparar vi informationen endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering

 • Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att korrigera felaktig eller icke-komplett information om dig själv.
 • Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att informationen inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för.

Cookies & liknande tekniker

Vi använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) för att förbättra din upplevelse hos oss. Vi använder cookies på vår webbplats. Här förklarar vi hur vi använder cookies och vilka val du kan göra gällande våra cookies.

Vad är cookies?

Cookies är små textfiler bestående av bokstäver och siffror. Dessa skickas från Hemmesta Södra Vägförening eller våra partners webbservrar och sparas på din enhet enligt nedan. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller app.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dom eller de går ut.
 • Förstapartscookies är cookies satta av webbplatsen du besöker.

Web beacons är små transparenta grafiska bilder som kan finnas i e-post vi skickar till dig.

Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies och web beacons.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Generellt sett, kategoriserar vi våra cookies och deras användning enligt följande:

 • Analyscookies tillhandahåller övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Analyscookies samlar in information om hur användarna interagerar med vår hemsida och ger oss lärdomar om övergripande interaktionsmönster snarare än enskilda användares beteende. Denna data hjälper oss att förbättra din upplevelse på hemsidan.

Hur kan du kontrollera Hemmesta Södra Vägföreningens användande av cookies?

Din webbläsare eller enhet tillåter dig oftast att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Du kan tillexempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera förstapartscookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare.

Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Kontakta oss

Hemmesta Södra Vägförening är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 717903-8000 och har sitt säte på Box 47 139 21 VÄRMDÖ, Stockholms län.

Hemmesta Södra Vägförening är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. Hemmesta Södra Vägförening följer svensk dataskyddslagstiftning.

Besök https://hemmesta-svf.se för mer information om Hemmesta Södra Vägförening.

E-post: integritet@hemmesta-svf.se

—-

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast i maj 2018.