Kommunen provborrar

Kommunen har och kommer provborra i ängarna kring dalstugans förskola. Anledningen till detta är att man vill utreda jordarter och vilken infiltrationsförmåga som finns. Man kan komma att anlägga ett magasin för att fördröja regn och smältvatten från delar av...