Asfaltering i området

Med start från idag så kommer vi med få hjälp med att laga våra gator. Vi kommer byta ut brunnslock, justera sättningar, lägga ny asfalt i 2 av våra förträngningar samt bygdevägen och förbindelsevägen mellan Mariebergsvägen och Kvarnvägen. Vi hoppas nu på förståelse...

läs mer

Prenumerera på bloggen via epost

Uppge din epost för att prenumerera på uppdateringar av bloggen.

Hemmesta Södra Vägförening

Box 47
139 21 VÄRMDÖ
Org.nr: 717903-8000

Facebookgrupp för Grannsamverkan (fristående grupp ej kopplad till vägföreningen)

Arkiv