Tyvärr har våra sandsopare varit tvungna att avbryta arbetet på några platser på grund av att bilar kört vårdslöst förbi där de jobbat. Vi tvingas av denna orsak att tillfälligt stänga av delar av vägarna under arbetet och hänvisar till alternativa vägar vid behov. Vi har förståelse för att detta kan skapa olägenheter men hoppas på förståelse. Vänligen respektera detta och underlätta för vår entreprenör som är här på uppdrag av oss och för att städa våra gator.