Flytt av gungorna i våra lekparker

Flytt av gungorna i våra lekparker

Med start från idag så kommer vår entreprenör påbörja arbetet med att flytta våra gungställningar för att uppfylla standarderna för lekparker. När arbetet är slutfört kommer vi kunna sätta upp det saknade gungorna igen. Under tiden arbete pågår kommer våra lekparker...