Hastighet- och trafikanalys

Som ett första steg i översynen vad gäller trafikintensitet och hastigheter i området så kommer vi under Juni månad utföra en hastighet- och trafikanalys. Detta gör vi som ett första steg innan vi bland annat inför restriktioner på tranbärs- och vitsippevägen. Vi...