Som ett första steg i översynen vad gäller trafikintensitet och hastigheter i området så kommer vi under Juni månad utföra en hastighet- och trafikanalys. Detta gör vi som ett första steg innan vi bland annat inför restriktioner på tranbärs- och vitsippevägen. Vi kommer även prova olika typer av hastighetsdämpande åtgärder. Beroende på utfall av dessa och analys av trafiken kommer vi lägga fram förslag till stämman att besluta.