Då det nu kommit många cm snö och det är osäkert när det kommer sluta snöa så kommer vi idag 2024-01-02 börja med att öppna upp gatorna lite snabbt (Plogas bara i mitten av vägen och vallar kan komma hamna i våra infarter). Entreprenören kommer senare tillbaka och ”städar” då kommer vi även sanda om detta behövs.