Våren är här och med den kommer sopning av våra gator.

Vår entreprenör har nu påbörjat sopning, vilka dagar som är aktuella på vilka gator går inte att säga, gatorna ska dock vara sopade senast 1 maj. Vänligen hjälp dem att göra ett så bra och smidigt jobb som möjligt. Nu har en första grovsopning skett och när kvarvarande snö smält bort kommer en slutgiltig sopning ske.

  • Om möjligt parkera inte på vägarna
  • Sopa inte ihop grus i högar (det blir då lätt kvar grus)
  • Se till att inte sopa ut trädgårdsavfall på vägen löv och grenar gör sopningen svårare

Vad det gäller Blåsippevägen och del av Vitsippevägen så har det tyvärr skett ett dieselutsläpp och vi tittar nu på hur detta ska saneras och av vem.

Stort tack för att ni hjälper oss att få våra gator rena inför våren/sommaren.