Protokollet från styrelsemötet 2015-05-04 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.