Protokollet från styrelsemötet 2014-11-04 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.