Värmdö kommun planerar att utveckla Hemmesta till en naturlig träffpunkt på Värmdölandet med ett sammanhållet och levande centrum. En god trafikmiljö längs Skärgårdsvägen genom Hemmesta är viktig för att gå i den riktningen.

Värmdö driver för närvarande en så kallad Åtgärdsvalsstudie som handlar om hur trafik- problemen kan lösas och stödja utvecklingen av Hemmesta. Ett syfte med åtgärdsvals- studien är också att analysera förutsättningarna för en ny väg öster om Hemmesta.

Kunskap från berörda intressenter är central för att förstå problemet och hitta rätt lösningar. Vägföreningen är inbjuden till en andra workshop på 18 december och deltar med tre personer. Vi har även deltagit på den första workshopen.