Det förekommer brunt dricksvatten i området för tillfället. Enligt uppgift i kväll (2015-12-11) beror detta på ett ökat flöde i rören p.g.a. de arbeten som pågår i samband med renoveringen av dagvattenledningen. Renoveringsarbetet planeras pågå 11/12-17/12 även under helgen. Under renoveringen kan en lukt av polyester uppstå. Mer information om detta finns i följande pdf som delats ut till de närmaste grannarna:

Information från AARSLEFF