Vattenfall har meddelat att de kommer behöva gräva upp Mellanvägen i höjd med Mellanvägen 1. Ser ni att arbete pågår välj gärna en annan väg så arbetet kan ske så smidigt som möjligt. Vår förhoppning är att detta ska vara ett relativt snabbt arbete. Tack för att ni visar hänsyn!