Städdagen 2019 genomförd med bravur

Stort tack till alla som igår var med och städade, sågade, kånkade och slet. Nu ser området ännu lite bättre ut än tidigare. Vädret var på vår sida så det blev en trevlig sammankomst vid grillningen. Kul att se flera nyinflyttade som passade på att träffa grannar och...

Årsstämman 2018 avklarad

Nu är årsstämman för verksamhetsåret 2017-18 avklarad. Vi i styrelsen fick ansvarsfrihet och det tackar vi för. Även några tips och idéer har inkommit som vi ska ta med oss vad gäller kallelser, arbete med att få in motioner och bevakning av kommunens förehavande i...

Asfalteringsarbeten vecka 32-33

Med start måndag den 6:e augusti kommer PEAB fräsa och lägga om de delar som Infratek i samband med fibernedgrävningarna 2013 schaktade och asfalterade. Detta är en garantiåtgärd då arbetet inte utförts på ett korrekt sätt. Man kommer nu fräsa ett bredare spår där...

Sandsopning

Hej, Vi valde i år enligt önskemål från vår entreprenör att dela upp/starta tidigt med sandsopningen av våra gator. Detta beroende på att vintern var extra seg och att entreprenören skulle hinna med sina åtaganden. Det kommer alltså en sista sopning på de partier som...