Vi i styrelsen vill tacka för deltagandet på årsstämman, preliminärt så ser det ut som om vi slagit deltagarrekordet i alla fall för de senaste fyra åren, ca 40st fastigheter var representerade. Vi i styrelsen tackar för visat intresse och fortsatt förtroende under kommande verksamhetsår..

Vi vill även hälsa Kerstin Engström välkommen till styrelsen som nyvald suppleant.

Protokollet kommer läggas fram på hemsidan och hållas tillgängligt hos sekreteraren senast inom 11 dagar från stämman.