Vi i styrelsen vill tacka de deltagare som igår närvarade på stämman. Det var en bra och god dialog kring våra gemensamma intressen i området. Deltagandet summerade vi till 23st fastigheter inkl. styrelsen vilket tyvärr få ses som inte så bra. Vi hoppas att vi till nästa år kan lyckas övertyga fler om att det är viktigt att varje år komma till stämman. Protokollet kommer att läggas upp här på hemsidan innan den 10/10.

/Tommy Ahlsved