SkyltMotorförbud

Det har under många år inkommit synpunkter på trafiken på Vitsippevägen och Tranbärsvägen och då framförallt den trafik som ej härrör till transporter till/från fastigheterna på dessa vägar. Då parkeringsmöjligheterna vid Hemmestaskolan förändrades för något år sedan blev situationen än värre och oron för de barn som använder vägarna som skolväg har ökat. Flera olika alternativ har vägts mot varandra, hastighetsnedsättande åtgärder, stoppförbud, parkeringsförbud samt ”förbud mot trafik med motordrivet fordon”. Under diskussioner med kommunen, Riksförbundet Enskilda vägar samt några av de boende har styrelsen valt att gå vidare med ”förbud mot trafik med motordrivet fordon” med tilläggsskylten ”Gäller ej fordon med tillstånd” eller liknande. Vilka fordon som anses ha tillstånd kommer framgå av den lokala trafikföreskriften, och kommer innefatta samtliga fordon som har ärende till fastigheterna på Vitsippevägen och Tranbärsvägen. Berörda vägavsnitt är korsningen Vitsippegränd/Vitsippevägen till vändplanen på Vitsippevägen samt korsningen Centrumvägen/Tranbärsvägen till vändplanen vid Tranbärsvägen 1.

Synpunkter kan skickas med e-post till styrelsen@hemmesta-svf.se. eller via post till adressen nedan.

Vi vill ha Era svar senast den 20/3 2015.

Med Vänlig hälsning
Styrelsen för Hemmesta Södra Vägförening

Box 47

139 21  VÄRMDÖ

styrelsen@hemmesta-svf.se

 2015-06-04: Vi väntar på offerter

Vi har Nu sammanställt Era synpunkter på införandet av ”förbud mot trafik med motordrivet fordon”. En klar majoritet var för införseln av detta och vi väntar i dagsläget (2015-06-04) på offerter från skylttillverkare.

2015-08-16: Skyltarna under tillverkning

Vi väntar i dagsläget på att skyltarna skall tillverkas beräknas vara klara för leverans i mitten/slutet av augusti.

2015-08-31: Skyltarna är nu uppsatta

Skyltarna sitter nu på plats och vår förhoppning är nu att mängden bilar på vägavsnitten minskar. Eventuella synpunkter i detta ämne kan skickas till .