Styrelsen har skickat in en bygglovsansökan till Värmdö kommun för uppställning av en mindre container bredvid elskåpet vid början av Hemmesta dalväg. Containern kommer att användas till förvaring av allt det material vi behöver för skötseln av våra vägar och grönområden.