Gatubelysningen är på flera ställen släckt. Felet beror troligen på överslag i en stolpe, tyvärr är flera sektioner drabbade och vi behöver få hit reparatör, Vi jobbar med att få detta åtgärdat.