Värmdö kommun har arbetat fram en åtgärdsvalsstudie för att hitta lösningen för den framtida infrastrukturen och exploateringsprojekt i och runt Hemmesta. Resultatet av studien ska kunna användas som underlag för eventuellt beslut om vägplan.

Här kan du läsa mer om studien och det underlaget som har tagits fram:

Åtgärdsvalsstudie dokument 1

Åtgärdsvalsstudie dokument 2