Protokollet från styrelsemötet 2016-12-05 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.