Skanska har idag etablera sig för att utföra de arbeten som kommer ske på Mellanvägen i samband med nedläggning av ny dagvattenledning. Man kommer påbörja arbetet vid Mellanvägen/Hemmesta Dalväg för att sedan arbeta sig upp mot Bygdevägen och ner till Hemmesta vägskäl. Uppdraget utförs av Skanska på uppdrag av kommunen och eventuella klagomål eller förfrågningar svaras på av;

Tommy Johansson
Projektledare
VA- och renhållningsenheten
Samhällsbyggnads- och tillväxtsektorn
08 570 481 64