Protokollen från styrelsemöte 2016-09-07 och 2016-09-26 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.