Protokollen från styrelsemötena 2023-12-18 samt 2024-02-05 finns nu upplagda på hemsidan under fliken protokoll.

läs mer