Protokollet från styrelsemötet 2015-01-19 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.