Det har under många år inkommit synpunkter på trafiken på Vitsippevägen och Tranbärsvägen och då framförallt den trafik som ej härrör till transporter till/från fastigheterna på dessa vägar.

Styrelsen har nu valt att titta vidare på införsel av ”Förbud mot trafik med motordrivet fordon”.

SkyltMotorförbud

Berörda vägavsnitt är korsningen Vitsippegränd/Vitsippevägen till vändplanen på Vitsippevägen samt korsningen Centrumvägen/Tranbärsvägen till vändplanen vid Tranbärsvägen 1.

Synpunkter på detta kan skickas med e-post till styrelsen@hemmesta-svf.se. eller via post till adressen nedan. Vi vill ha Era synpunkter senast den 20/3 2015.

Ytterligare information finns under fliken ”Aktuellt i området”.

Med Vänlig hälsning
Styrelsen för Hemmesta Södra Vägförening
Box 47
139 21  VÄRMDÖ