Protokollet från styrelsemötet 2015-04-13 finns nu upplagt på hemsidan under fliken protokoll.